Plast

Vi har många olika plaster på lager. Vi har okrossbar plast för inbrottsskydd eller akrylplast som vi kan bocka till, för en båtruta eller tidningsställ. Färgat eller transparanta plaster till dig!

Vissa plaster spricker lättare än andra, och andra är i princip omöjliga att spräcka. Polykarbonat är ett alternativ när man vill ha ett svårgenomträngligt alternativ till glas.

Plasten är enklare att borra hål i och den är väsentligt lättare än glas. Andra alternativ är till exempel plexiglas och lexan. En nackdel med plast är att det repas lättare än glas. Man kan dock även få en ytbehandling av plasten som ger en reptåligare yta.

Ett stort användningsområde för plast är reklamskyltar och till exempel broschyrställ eller butikshyllor. Plasterna kan erhållas i alla möjliga färger och kan slipas, sågas, borras, fräsas och böjas.

Vanlig är även så kallad kanalplast som flitigt används som tak över uterum eller varför inte över isolerade utrymmen då det kan utföras med relativt bra isolerande egenskaper.

plasten som ger en reptåligare yta.

Ett stort användningsområde för plast är reklamskyltar och till exempel broschyrställ eller butikshyllor. Plasterna kan erhållas i alla möjliga färger.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.